pterodaktil.jpg (14927 bytes)Приема се, че катаклизъм е предизвикал масовото измиране на динозаврите при прехода от кредата към терциера преди 65 млн. години. Кратер с диаметър 170 метра в мексиканския полуостров Юкатан е идентифициран след дългогодишто търсене. За да се създаде такъв огромен кратер, метеоритът, който го е създал трябва да е имал диаметър между 10 и 20 км.

diplodocus.jpg (17699 bytes)Тогавашните събития приличали на края на света - една гигантска огнена топка се движела бързо към Земята и страхотен удар разтърсил земната кора, предизвикал земетресения по целия свят и опустошителни приливни вълни, наречени цунами, изхвърлил в горните слоеве на атмосферата гигантски количества от изпарени скали и прах. Над Земята се спуснал неколкомесечен мрак, завалели киселинни дъждове и бавно спускащият се прах образувал неколкосантиметрова покривка.

dinopack.gif (44502 bytes)Фосилите от динозаври и от 3/4 от съществуващите тогава животински видове могат да се открият само под този седиментен слой, а над него те липсват. Вероятно голямата част от тогавашната фауна е загинала в опустошителната студена вълна, която последвала взрива.

dino.jpg (21148 bytes)Скоро атмосферата се затоплила, макар и само до 15о С, и този, продължил векове, парников ефект също е бил унищожителен за живота. Астероидът е улучил Земята всъщност в едно чувствително място, тъй като областта на удара показва дебел варовиков слой. Експлозията изпарила голяма част от тези седименти и освободила изключително големи количества въглероден диоксид, който заедно с другите парникови газове поглъщал топлинното излъчване на Земята. Както се предполага, силното затопляне на атмосферата, а не първоначалният студ е причинило измирането на динозаврите. Това твърдение е в съзвучие с археологическите находки, според които огромните гущери от късната креда не са изчезнали отведнъж, а постепенно.
Често задавани въпроси Земята-нашият общ дом Слънце Слънчева система
Планети Астероиди и метеори Комети Звезди
Съзвездия Галактики Мъглявини Квазари
Вселена Астро-календар 2002 Каталог на обекти Станции и апарати
Какво е телескоп SETI@Home Речник на астронома Links