N 1976

Escimo nebula

Bubble nebula

 В пространствата между звездите, което наричаме междузвездна среда, е разсеяно междузвездно вещество с различна плътност. На места то се уплътнява в облаци, които при определени условия се виждат. Наричат се мъглявини.

Когато облак от несветещо междузвездно вещество се проектира върху богата на звезди област, той се наблюдава като тъмна мъглявина (horse head). Голяма част от тези мъглявини се наблюдават на фона на Млечния път и образуват в него тъмна ивица, която го разделя на две.

Eagle castle

M16

Trifid

 Наблюдават се и светли мъглявини, чиято природа е различна. С едни от тях - планетарните, вече се запознахме. Други наричаме отражателни, защото се състоят главно от прах, който отразява и разсейва лъчите на осветяващите ги звезди (такива са мъглявините в Плеядите). А когато в облак от междузвездно вещество има гореща звезда с висока светимост, той започва да свети сам и се наблюдава като дифузна мъглявина. Най-известната дифузна мъглявина се намира в съзвездието Орион и се вижда дори без бинокъл. Голяма част от дифузните мъглявини се наблюдават също в ивицата на Млечния път.

NGC 2440

Horse head

Rosette

 Най-плътните мъглявини имат канцентрация само около 100 частици в cm3. Това е плътност, която е 1017 пъти по-малка от плътността на въздуха тук, на земната повърхност. Тя е милиарди пъти по-малка и от най-добрия вакуум в земните лаборатории. Общата маса на веществото в междузвездната среда е около 3-4% от масата на веществото, съсредоточено в звездите от Галактиката.

The Orion Nebula

Orion

Orion

 Интересен обект представлява една необятна мъглявина, намираща се в Големия Магеланов облак, наречена заради формата си Тарантула. Тя има диаметър 800 ly и маса, равна на 5 000 000 слънчеви маси. Мъглявината Орион, въпреки че е една от най-големите в Галактиката, има диаметър само 25 ly и маса 100 пъти по-голяма от слънчевата. Ако мъглявината Тарантула се намираше на разстоянието, на което е тази в Орион, тя щеше да покрие повече от една четвърт нашето

Мъглявината Тарантула

При фотографирането й през подходящи светлинни филтри беше установено, че тя не се възбужда само от една единствена звезда, а от цял звезден куп, разположен вътре в нея и съставен от сини и бели свръхгиганти, съвсем млади. Следователно мъглявината Тарантула е фабрика за звезди.

Мъглявини в Плеядите

Chamaeleon

Rosette
Често задавани въпроси Земята-нашият общ дом Слънце Слънчева система
Планети Астероиди и метеори Комети Звезди
Съзвездия Галактики Мъглявини Квазари
Вселена Астро-календар 2002 Каталог на обекти Станции и апарати
Какво е телескоп SETI@Home Речник на астронома Links